Click Here
Pagrindinis Tinklaraštis Galerija Nuorodos Pradžiamoksliai Projektai

PHP

Some php programming tricks

Detect User's IP

<?php 
  if(!function_exists("gethost")){
    function gethost($ip) {
      $list=explode(",", $ip);
      $ret="";
      foreach($list as $item) {
        $item=trim($item);
        $tmp=@gethostbyaddr($item);
        if($tmp==$item) $tmp="";
        $ret.=$tmp." ";
      }
      $ret=trim($ret);
      return addslashes($ret);
    }
  }

  function isValidIP($ip){
    if(filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV4) || 
    filter_var($ip, FILTER_VALIDATE_IP, FILTER_FLAG_IPV6)) return true;
    else return false;
  }

  function getFirstIP($ip,$delim){
    if (strstr($ip, $delim)) {
      $ips = explode($delim, $ip);
      foreach($ips as $ip) {
        if (isValidIP($ip)) return $ip;
      }
      return $ips;
    } else return $ip;
  }
  $ips = array();
  $proxies = array();
  $logmsg="";
  
  if (!empty($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"])) {
    if (isValidIP($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"])) {
      if (!in_array($_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"],$proxies)) $proxies[] = $_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
    } else {
      $logmsg.= "Proxy (HTTP_X_FORWARDED_FOR) not valid: ".$_SERVER["HTTP_X_FORWARDED_FOR"]."\n";
    }
  } 
  
  if (!empty($_SERVER["HTTP_VIA"])) {
    $via_ignorelist = array(
      "1.1 squid.test (squid/3.5.20)"
    );
    if (isValidIP($_SERVER["HTTP_VIA"])) {
      if (!in_array($_SERVER["HTTP_VIA"],$proxies)) $proxies[] = $_SERVER['HTTP_VIA'];
    } else {
      if (!in_array($_SERVER["HTTP_VIA"],$via_ignorelist)) $logmsg.= "Proxy (HTTP_VIA) not valid: ".$_SERVER["HTTP_VIA"]."\n";
    }
  } 
  if (!empty($_SERVER["REMOTE_ADDR"])) {
    if (isValidIP($_SERVER["REMOTE_ADDR"])) {
      if (!in_array($_SERVER["REMOTE_ADDR"],$ips)) $ips[] = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
    } else {
      $logmsg.= "IP (REMOTE_ADDR) not valid: ".$_SERVER["REMOTE_ADDR"]."\n";
    }
  } 
  if (!empty($_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"]) && isValidIP($_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"])) {
    if (isValidIP($_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"])) {
      if (!in_array($_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"],$ips)) $ips[] = $_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"];
    } else {
      $logmsg.= "IP (HTTP_CLIENT_IP) not valid: ".$_SERVER["HTTP_CLIENT_IP"]."\n";
    }
  } 
  
  if (!empty($ips)) $ip = $ips[0]; 
  else $ip = "unknown";
  if (!empty($proxies)) $proxy = $proxies[0];
  else $proxy = "";
  if (count($ips) > 1) $logmsg .= "Multiple ip's: ".implode(" ", $ips)."\n";
  if (count($proxies) > 1) $logmsg .= "Multiple proxies: ".implode(" ", $proxies)."\n";
  
  if($ip != "unknown") {
    if (isValidIP($ip)) $host=gethost($ip);
    else $host="[Invalid IP]";
  } else $host = "";
  
  if ($logmsg) {
    $file=fopen("$prefix/logs/getip.txt", "a");
    $msg = getinfo()."\n".$logmsg;
    fwrite($file, $msg);
    fclose($file);
  }
  
  /*if (!isValidIP($ip)) {
    $ret=getFirstIP($ip,',');
    if (gettype($ret) == "array") {
      foreach ($ret as $ip){
        $ret2=getFirstIP($ip,':');
        if (gettype($ret2) == "array"){
          $ip=false; 
        } else $ip = $ret2;  
      }
    } else $ip = $ret;
    if (!isValidIP($ip)) {
      $ret=getFirstIP($ip,':');
      if (gettype($ret) == "array"){
      $ip=false; 
      } else $ip = $ret;
    }
  }*/


?>

Rašyti Komentarą

Get Your IP Instantly
Vardas:
Įveskite tekstą iš paveikslėlio į teksto lauką pateiktą žemiau (didž. ir maž. raidės skiriasi):
Captcha
Email:

Vardas:
Slaptažodis:

Įveskite tekstą pateiktą žemiau (Didž. ir Maž. raidės skiriasi):
Captcha


Registruotis
English
Lietuviškai

Apsilankymų Skaičiuoklė:
141 puslapio lankytojų.
816 viso lankytojų.
Detailed Statistics
Misceleanous Content